Teknoloji

Baz İstasyonlarının İnsan Sağlığına Zararı Nedir?

Baz istasyonları, mobil iletişim ağının en önemli unsurlarından biridir. Baz istasyonları, cep telefonları ile merkezi sistem arasında sinyal alışverişi sağlayarak sesli ve veri haberleşmesini mümkün kılar. Baz istasyonlarının, elektromanyetik dalgalar yayarak hem alıcı hem verici görevini gerçekleştirirler. Peki baz istasyonlarının insan sağlığına zararı var mıdır? Bu sorunun cevabını araştırdık ve sizin için 3 başlık altında topladık.

Baz İstasyonlarının Çalışma Prensibi

Baz istasyonları

Baz istasyonu, iki yönlü mobil ağ iletişimi yönünde yayın yapan bir sistemdir. Radyo sistemindeki antenin çalışma sistemine benzer ancak bazı farklılıkları vardır. Radyo yayını yapan antenler, sadece verici olarak sinyal dağıtımı yaparken, baz istasyon hem sinyal alan hem de sinyal veren iki antenden oluşur. Baz istasyon yapısı, 4 metre boyunda iki antenden oluşur. Hem ses hem de veri haberleşmesini gerçekleştirir. Bu dalgalanmaların baz istasyonlarının insan sağlığına zararı var mı noktasında insanlar tedirgin olmaktadır.

baz istasyonlarının insan sağlığına zararı

Baz istasyonları aynı standartta değildir. BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ) ‘nın belirlemiş olduğu yönetmelik doğrultusunda, baz istasyonu için belirli güvenlik mesafeleri belirlenmiştir. BTK standartlarına göre; cihaz başına düşen elektrik alanı sınır değeri 900 MHz için 10,26 V/m’yi, 1800 MHz için 15.1 ile sınırlandırılmıştır. ICNIRP ( Uluslararası İyonlaşmamış Radyasyondan Korunma Komisyonu ) tarafından belirlenen ve tüm operatörler tarafından referans alınan dünya standardı 41,2 V/m’dir. BTK tarafından belirlenen değerler, dünya standardının yaklaşık 4 kat daha düşük bir değere tekabül etmektedir.

Baz istasyonları

Baz istasyonu çıkış güçleri ve hedefledikleri kapsama alanları nedeniyle Büyük Çaplı İstasyonlar , Mikro (Küçük Çaplı) İstasyonlar ve Piko (Çok Küçük Çaplı) İstasyonlar olarak üç sınıfa ayrılırlar. Anten yüksekliği, coğrafi koşullar ve istasyon çıkış gücüne bağlı olarak 0-35km aralığında bir alana servis verebilirler.

Baz İstasyonlarının Elektromanyetik Alan Etkisi

baz istasyonlarının insan sağlığına zararı

Baz istasyonlarının insan sağlığına zararı noktasına gelirsek eğer; Baz istasyonları insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı yönünde herhangi bir bilimsel veriye rastlanmamıştır. Baz istasyonlarının çalışma mantığı olarak ısı ve radyasyon yaymadığından mikro dalga etkisi yoktur . Bu nedenle insan sağlığı üzerinde kanıtlanan hiçbir etkisi yoktur. Dünya sağlık örgütü, TÜBİTAK raporları cep telefonu baz istasyonlarının zararsız olduğunu desteklemektedir .

İnstagram

Tepkiniz nedir?

İlgili Mesajlar

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir